¯kumenisk fond

 

Det er nu muligt at s¿ge ¿konomisk st¿tte fra den ¿kumeniske fond inden 1.oktober 2016!

 

Fondets midler kan anvendes til f¿lgende formŒl:

1.¯konomisk st¿tte til at fremme og udbygge det ¿kumeniske arbejde, samt nye initiativer i forbindelse hermed.

2. ¯konomisk st¿tte til at fremme og udbygge initiativer til studier, informations- og publikationsopgaver indenfor det ¿kumeniske arbejde.

3. ¯konomisk st¿tte til sider af det ¿kumeniske arbejde, som er kommet i en kritisk ¿konomisk situation af forbigŒende karakter.

4. ¯konomisk st¿tte til projekter og situationer af enhver art, der pŒ kortere eller l¾ngere sigt mŒ anses som et v¾sentligt led til fremme af en ¿kumenisk holdning.

 

Fondens bestyrelse vil anvende fondets resterende midler pŒ st¿tte til projekter rundt om i landet, hvor der s¾ttes fokus pŒ fred, forsoning og ansvaret for det f¾lles liv pŒ kloden. Projekter skal for at fŒ st¿tte implicere flere kirkesamfund i bŒde planl¾gnings- og gennemf¿relsesfasen. Fonden st¿tter events, konferencer, seminarer, m¿der og evt. udgivelser med fokus pŒ temaet "Fred, forsoning og ansvar for det f¾lles liv pŒ kloden".

Bestyrelsen vil prioritere projekter indenfor f¿lgende tematikker:

 

Kirken og ressourcerne

¥               Klimaproblematikker og godt forvalterskab.

¥               Kirkens Sociale ansvar for det levede liv, - lokalt og globalt

¥               Rig/fattig-udfordringen i ind- og udland.

¥               Etik, menneskesyn og adf¾rd.

¥               Kirkernes og den enkeltes ansvar for fordeling af jordens ressourcer.

 

Kirken og konflikterne         

¥               At leve bedst muligt sammen pŒ trods af konflikter

¥               ¯kumenisk markering af reformationsŒret

¥               Religionsdialog anno 2016

¥               Trossamfundenes ansvar for bek¾mpelse af ekstremisme og radikalisering.

 

Ans¿gningsfrist: 1.oktober 2016

Ans¿gningsblanket kan hentes pŒ ¯kumenisk Fonds hjemmeside pŒ ¿kumeniskfond.dk PDF

Ans¿gningen skal sendes elektronisk til formand for bestyrelsen, Britta Kornholt, pŒ b.kornholt@dbs.dk

Kun ans¿gninger udfyldt pŒ fondens ans¿gningsblanket bliver behandlet og kun ans¿gninger, der er indsendt elektronisk senest 1.okt. 2016 til formanden.

Bestyrelsen behandler ans¿gningerne medio oktober 2016.